Галина Йотова

Управител на Център за настаняване на деца и младежи с увреждания „Св. Стилиян“ и на Център за настаняване на деца и младежи с увреждания „Слънце“ – София