Албена Атанасова

Управител на Център за настаняване на деца и младежи с увреждания „Вяра“

За мен:

Education & Training
Албена завършва бакалавърската си степен по „Социална педагогика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ през 2017 г. 
 
Веднага след завършването си започва работа като социален работник с деца и техните семейства с проблеми.
 
През това време специализира педагогическа превенция на престъпността и пробационни пратики  2 години, като дипломата и е магистър „Специален педагог“.
 
Работи като специалист в подкрепа на семейства в риск, като мотивацията й за интензивната работа е „Любовта към хората“ и „Помощта към по-слабия“.
 
„Ако погледнеш през очите на дете за няколко минути, ще видиш колко големи неща се склучват около нас без да им обръщаме внимание , ето … слънцето игря и днес!“

От 2021 г. Албена е управител на ЦНСТ „Вяра“. 

гр. Русе, жк. „Здравец Изток”, ул. „Будапеща”, № 2а, тел.: 0877 76 01 30

ел. адрес: cnst_vyara@abv.bg