Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2

От месец септември 2009 година, сдружението управлява Център за настаняване от семеен тип в гр. Русе, в който са настанени деца от ДДМУИ с. Могилино. Центъра е с капацитет 10 деца и младежи, за които през по-голямата част от времето се грижат детегледачки.

Центъра за настаняване от семеен тип в град Русе е резидентна социална услуга, при която малка група деца и младежи живеят в среда, близка до семейната.

В така наречената къщичка, за децата и младежите се полагат 24-часови грижи, които задоволяват техните нужди и интереси. Уютната и благоприятна за тях среда допринася за тяхното развитие, като всяко едно дете има своя собствена уникалност, своето различие, талант, интереси, своята ценност към живота. По-голямата част от децата и младежите ходят на училище, на Дневен център за деца и младежи с увреждания, общуват с различни хора извън къщичката, ходят на летни лагери. Тези малки на пръв поглед неща ги правят щастливи и ги карат да се чувстват част от нашето общество. Живота в тази приятна за тях среда им помога да изградят умения, знания, навици и да опознават света около себе си. Както във всяко нормално семейство, така и в центъра от семеен тип, всички заедно празнуваме лични и национални празници. За децата и младежите се осигуряват подаръци и различни изненади, които се осигуряват от съпричастни към сътбата на децата дарители. Децата и младежите са силно превързани към персонала, който полага грижи за тях, а те самите помежду си са приятели и си помагат. Част от децата и младежите изработват различни изделия от подръчни материали, които се предлагат и продават на базари.

Сформиран е екип от специалисти, с което е осигурен ресурсния капацитет за цялостното обслужване на младежите през деня, задоволяване на ежедневните, здравни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти и участие в различни мероприятия, с цел по-голямо включване в социалния жовот на децата и младежите.

Екипът е отдаден на работата си и поддържа подхода, че да си различен не е недостстък, а предимство и възможност, и че всеки чоек трябва да има своя шанс да се развива, да се радва на живота и да постигне и покаже пълния си потенциал. Центъра за настаняване от семеен тип е домът на настанените деца и младежи и в него те получават любов, закрила, радост и забавления. Това е едно голямо семейство, което е изпъленено с щастливи лица и един грижовен персонал, с голями сърца, подкрепян от доброто управление на сдружението.

гр. Русе, ул. Никола Й. Вапцаров 20 А, тел.: 082/86-29-19, ел. адрес: cnst.russe@abv.bg