Посрещането на детето

„Посрещането на детето“ е сборник с информационни и методически материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства.

Сборникът е издаден по Проект BG051POooo1 „ДЕТСТВО ЗА ВСИЧКИ“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2021“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

УВОД

„… Стремежът на сборника с методически и информационни материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства е да подпомогне осъществяването на операция „Да не изоставяме нито едно дете“, която цели да създаде устойчив модел за деинституцинализация на децата с увреждания над 3-годишна възраст. Тази операция е част от проекта „Детство за всички“, който допринесе децата и младежите с проблеми в менталното и физическо развитие да напуснат специализираните институции, повечето от които се намират в отдалечени и труднодостъпни места, и да дойдат в общността, в новите си къщи – в т.нар. центрове за настаняване от семеен тип.

Активният процес на деинституционализация на грижите за деца с увреждания направи възможно да се постави въпросът: „Може ли едно дете с увреждане, израснало в институции, да бъде осиновено или настанено в приемно семейство?“ Всички участници в този процес се заеха да търсят отговори на този въпрос. Така се стигна до възникване на различни иновативни практики, които от своя страна непрестанно провокират преосмислянето на понятия като „осиновяване“, „приемна грижа“, „подкрепящи услуги“.

В първата част на този сборник са представени четири текста, съдържащи теоретични опорни точки, които целят да подпомогнат всички участници, специалисти и експерти, ангажирани с процеса на деинституционализация на деца с увреждания, както и доставчиците на социални услуги в работата им, насочвана от разбирането за най-добрия интерес на детето. Да придружаваш едно дете, започнало житейския си път с изоставяне и настаняване в институция, особено когато причината за това е неговото различие (заболяване и/или увреждане), така че да срещне семейство (осиновителско или приемно) е трудна задача. Посрещането на детето в семейството е процес, в който родителите често изпитват затруднение да намерят думи, с които да говорят за изминатия от детето път до срещата му с тях. Предизвикателството е да успеят да помогнат на детето си да сглоби различните части на своята история в едно цяло.

С напредването на деинституционализацията и развитието на приемната грижа се оказва, че нейната същност се състои в споделянето както на предизвикателствата, така и на отговорностите между родното и приемното семейство и общността.

Във втората част на сборника се споделят практики от България, които илюстрират акцентите, изложени в първия раздел. Представени са гледните точки на различните участници в процеса на осиновяване и настаняване в приемно семейство: приемно дете и приемна майка, майка на осиновено дете с увреждане, детски психиатър, педиатър, клиничен психолог, психолог от център по ранна интервенция, социални работници, ръководители на социални услуги. Опитът, споделен от всички тези различни специалисти, деца и родители, дава много точни насоки за съдържанието и функциите на т.нар. подкрепящи услуги.

В края на сборника е представен и чужд опит: успешна чужда практика в използването на форми на резидентна гиржа за подкрепа на приемни родители, които се грижат за деца с увреждания и психични заболявания; използване на древногръцките митове, наративната и арт-терапията в работата с деца, настанени в приемна грижа.“

Весела Банова

Екземплярите са налични в централния офис на сдружение „Дете и пространство“. Можете да поръчате, като направите заявка чрез e-mail или се свържете с нас на посочените в „Контакти“ телефон и адрес.