Повишаване на знанията на учителите за работа с „трудни” деца

Все повече сме свидетели на затрудненията, които учителите срещат в работата си с „различните” деца. Обучението има за цел да надгради уменията на професионалистите, работещи в сферата на образованието и да предостави насоки за справяне с проблемите на децата, за които е трудно да следват и да се впишат в учебния процес.