Някои насоки за работа с родителите на деца, които посещават Дневен център за деца с увреждания

„Някои насоки за работа с родителите на деца, които посещават Дневен център за деца с увреждания“ е кратък наръчник за професионалисти и специалисти, които работят с родители на деца с увреждания, или такива, които работят в дневни центрове за деца с увреждания. 

Публикацията е съставена от Весела Банова, издадена е от Международна социална служба – България и сдружение „Дете и пространство“, с подкрепата на Община Севлиево и Община Търговище. 

Екземплярите са изчерпани, но могат да бъдат поръчани в pdf формат, като направите заявка чрез e-mail или се свържете с нас на посочените в „Контакти“ телефон и адрес.