Наръчник „Детски кът за развитие“

„Детски кът за развитие“ е център за психологическа подкрепа за деца и семейства, място в което да си различен не е недостатък, а предимство и възможност.

Материалите, които са включени в този сборник, представят добри практики в сферата на здравно социалните услуги в страните от ЕС и в рамките на обучителната програма “Детето и неговите симптоми”, организирана от сдружение „Дете и пространство”, в партньорство с Група на Фройдиско поле и Медико-педагогически институт “Кур-тил” – Белгия.

“Детски кът за развитие – Център за психологическа подкрепа за деца и семейства” – По същество това е иновативна, интегрирана здравно-социална услуга, която е насочена към деца с проблеми в психичното развитие и техните семейства. Услугата стартира на 01.07.2009 г. и е уникална за страната. Тя се предоставя от мултидисциплинарен екип, специалисти в областта на детската психиатрия и психология, психотерапията, клиничната социална работа, социалната рехабилитация и интеграция на деца и юноши с психични проблеми. Нейни потребители са както деца и родители от общността, така и деца отглеждани в резидентна грижа.

Възникването на тази услуга е пряко свързано с “уроците” от затварянето на ДДМУИ “Света Петка” в село Могилино. Работата по комплексните оценки на 67-те деца и младежи настанени там показа, че зад диагнозата “умствено изоставане” най-често стоят прояви на тежко психично страдание, които са неразпознати и неадресирани. Все още грижата за децата с психично страдание е разделена между социалната и здравна системи и по този начин често некоординирана и недостатъчно ефективна. Липсват интегрирани здравно-социални услуги в областта на психичното здраве за деца. “Детето с психично увреждане” може да адресира затрудненията си или към системата на здравеопазването, където може да получи медицинска диагноза и медикаментозно лечение или към системата на социалните услуги, където липсва достатъчен клиничен опит за разбиране на естеството на проблемното поведение. Както системата на здравеопазване, така и системата на социалните услуги са насочени главно към децата с психични проблеми и често родителите остават в страни от терапевтичния процес.

Всичко това ни накара да обединим своите усилия в постигането на по-висока чувствителност, толерантност и обединяване от страна на институциите и цялото общество в грижата за децата и юношите с психични проблеми и техните семейства. Резултатът – едно ново място в което да си различен не е недостатък, а предимство и възможност .

В периода 07.2009г. – 07.2010 г. УНИЦЕФ организира кампанията “Невидимите деца”, със средствата от която финансира работата на “Детски кът за развитие” на територията на Община Русе.

През този период Сдружение “Дете и пространство” предостави терапевтични грижи на 140 деца/юноши и родители както от общността, така и от специализираните институции на територията на Община Русе.

Екземплярите са налични в централния офис на сдружение „Дете и пространство“. Можете да поръчате, като направите заявка чрез e-mail или се свържете с нас на посочените в „Контакти“ телефон и адрес.