Мечта на колела

Ние от сдружение „Дете и пространство“ управляваме Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Д-р Любомир Жупунов“ в Русе. При нас живеят 9 деца и младежи с увреждания, оставени от своите родители. Като всички деца, и те имат огромно желание да се движат, да играят и да изпитват нови емоции! Поради физическите си увреждания и невъзможността да ходят сами, децата се придвижват с инвалидни колички. За тях е от огромно значение да имат различни възможности за изява, разнообразие и за развитие.

Да бъдем заедно с нашите деца от Центъра означава да обичаме различния, защото всички сме уникални. Ние приемаме различието не като недостатък. Вярваме, че всеки човек е личност с достойнство и трябва да бъде ценен и уважаван, да има своя шанс да се развива, да се радва на живота и да достигне пълния си потенциал.

Искаме да разнообразим ежедневието и да стимулираме усещанията на нашите 9 деца и младежи с увреждания. Всички те излизат навън, посещават специализиран Дневен център, където други специалисти работят с тях за развиване на техния потенциал и умения. Но в къщата, в която живеят, имат двор, който не могат да използват, предвид тежките си увреждания – те са в инвалидни колички, което ограничава възможностите им за движение и нови усещания.

Всички деца и младежи с увреждания, за които се грижим, са слушали по време на музикалните занимания песничката „Седнала в градина под дърво Калина, люлка залюляла, песничка запяла: Аз се люлея и си пея“. И мечтаят:„И моята количка да полети“.

Решението, с което можем да ги подкрепим, е специална люлка за инвалидни колички. Люлеенето е една от най-любимите двигателни игри в детството, която развива динамичното равновесие и целия вестибуларен апарат. Люлеенето дава възможност на детето с ограничена моторика да възприема околния свят от различни гледни точки. То носи огромно удоволствие на детето, което сякаш лети.

Това е тяхната и нашата история. През нас децата и младежите предават своята емоция, желание и мечта. А чрез вас и вашата подкрепа ние бихме я осъществили.

Нека заедно да им дадем новите емоции и преживявания чрез закупуването на специална люлка за инвалидни колички!

Сдружение „Дете и пространство“ е неправителствена организация в обществена полза с 18 годишна история. Управляваме 9 социални услуги на територията на две общини – София и Русе.  През 2021 г. подкрепихме 266 деца и младежи с увреждания и предоставена денонощна грижа за 38 деца и младежи.

Подкрепете „Мечта на колела“ тук.