Методика „Терапевтична рамка за специализирана подкрепа на деца и младежи в дигитална среда“

Какви са нашите клинични опори в терапевтичната работа с деца и младежи?

Как те се промениха в дигиталната среда, какви възможности и предизвикателства предостави дигиталното за децата в различните възрасти, как се промени общуването и имахме ли затруднения в изграждането и поддържането на връзката специалист – потребител?А кога е възникнала практиката за предоставяне на терапевтична подкрепа онлайн по света и у нас?     

Какво да знаем, за да отговорим на дигиталните предизвикателства?

Методиката „Терапевтична рамка за специализирана подкрепа на деца и младежи в дигитална среда“ повдига всички тези въпроси, представя нашия опит и уроците, които научихме, спазвайки ограничителните мерки срещу COVID-19, и изобретенията, до които достигнах­ме. Надяваме се тя да допринесе за регулирането на процеса на подкрепа в среда, различна от обичайната за социалните услуги и да доведе до подобряване на нейното качество. И не на по­следно място имаме желание да разпознаем и запазим изобретенията и опита, които биват назовавани в съвременността най-често като „добри практики“, появили се в условия на криза.

Цялата Методика можете да откриете тук.