Детето автор

Тази малка брошура дава възможност да разкажем за някои от видеоуроците и да представим техните сценарии. Всички те са вдъхновени от опита на Терапевтичния екип на сдружение „Дете и пространство“ и от основни публикации, които са посочени в края на това издание. Решихме да направим тази публикация, защото самият сценарий се съсредоточава върху основни послания, докато тук всеки автор има възможност да разкаже малко повече за избора на темата на конкретния видеоурок. Ще разберете, че всяка тема е произлязла от нашия конкретен опит, от нашата практика в предоставянето най-вече на терапевтична помощ и психологична подкрепа в контекста на социалните услуги за деца и семейства, които управляваме, но също и от супервизиите, които предоставяме на наши колеги в сферата както на социалните услуги за деца и семейства, така и на образованието.

Свали сборника оттук