Проекти

Проект „Медико-Психологически Център за деца и юноши“

Столична Община в партньорство със сдружение „Дете и пространство“ изпълняват проект  „Медико-психологически Център за деца и юноши“ по ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“, мярка 5 "ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО И КАЧЕСТВОТО НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА С ПСИХИЧНИ, ГЕНЕТИЧНИ И ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (С АКЦЕНТ ВЪРХУ ДЕЦА, СТРАДАЩИ ОТ ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, АУТИЗЪМ И МЛАДЕЖИ, СТРАДАЩИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА) И СОМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИЧИНЕНИ ОТ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (КАТО ПОЛИМЕЛИТ, БАКТЕРИАЛЕН МЕНИНГИТ, МОРБИЛИ, ТУБЕРКУЛОЗА, ХИВ / СПИН и др.)“, В РАМКИТЕ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014.

 

Общата цел на проекта е изграждане на Медико-психологически центъра за подобряването на достъпа до и качеството на грижите за деца, родени с ниско тегло и/или увреждания, деца и юноши с психично страдание и аутизъм, настанени в Центрове за Настаняване от Семеен Тип (ЦНСТ) или от общността и техните родители.

Освен това, проектът има специфични цели, които са насочени към:

-Предотвратяване на институционализирането на новородени и кърмачета с увреждания, хроночни заболявания и ниско теглo;

-Предоставяне на  комплексни услуги и дейности, насочени към ранна интервенция в подкрепа на родителите на новородени и кърмачета с увреждания, хроночни заболявания и ниско теглo и подпомагане на тяхното пълноценно психо-афективно и физическо развитие;

-Подпомагане процеса по деинституционализация посредством предоставяне на квалифицирани здравни и терапевтични грижи на деца и юноши с прояви на психично страдание и аутизъм (генерализирано разстройство на развитието);

- Подобряване качеството на живот на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и аутизъм от общността посредством предоставяне на ингрерирани здравно-психологически и социални услуги и намаляване на рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация;

- Подобряване на грижата в семейна среда посредством подкрепа и обучение на родителите на новородени с ниско тегло и/или увреждания и на деца и юноши с прояви на психично страдание, аутизъм и хранителни разстройства;

- Повишаване на чувствителността на обществото по отношение на хората с психични страдания, намаляване на стигмата спрямо тях и подпомагане процеса на тяхната интеграция и социално включване.

Дейностите, заложени в проекта са насочени към:

- Новородени деца с ниско тегло и техните родители;

- Новородени деца с увреждания и техните родители;

- Деца с увреждания от 0 до 3 години и техните родители;

- Деца и юноши с прояви на психично страдание (в т.ч. и хранителни разстройства) и техните родители/близки;

- Деца и юноши със симптоми от аутистичния спектър и техните родители;

- Професионалисти от различни структури и услуги /здравни, социални и образователни/ пряко засегнати за усъществяване на целите на прокта.

Центърът за медико-психологическа подкрепа на деца и семейства предоставя цялостен комплекс от здравно-терапевтични грижи – медицинска консултация от педиатър и детски психиатър, индивидуална и групова терапии за деца и юноши, терапевтични ателиета и ранна диагностика и създаване на програма за грижи и лечение на деца, родени с висока степен на недоносеност, малформации или увреждания. Те имат за цел не само лечение в тясномедицинския смисъл на понятието, но и подкрепа на социалната адаптация на целевата група като развитие на социални умения, автономност, свързаност с възрастни и връстници, подобрени възможности за учене и справяне в училище.

Освен директната работа с децата и юношите, Центърът предлага и услуги, насочени към родителите – консултации и групова работа. Паралелно с това, и посредством организирането на обучения за разпознаване на психично страдание на голяма част от професионалистите на различните заинтересовани страни, достъпът до здравно-социалната услуга е широк и отворен - насочващи към услугата могат да бъдат социални, образователни, здравни институции или самите семейства.

Екипът на Медико-психологически център за деца и юноши включва педиатър и детски психиатър, 6 психолога, социален работник, кинезитерапевт, терапевтичен директор и административен директор.

Повече информация за услугите и дейностите, които предлага Медико-психологически център за деца и юноши, можете да видите на facebook страницата на центъра. 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. С използването на този сайт вие се съгласявате с това. More details…