Детето и неговите симптоми

ДЕТЕТО И НЕГОВИТЕ СИМПТОМИ

2005 - 2013

В условията на социална реформа, насочена към подобряване грижата и живота на децата в България (2010-2013),  Държавната Агенция за Закрила на Детето, с помощта на експерти от неправителствения сектор, изработи политически документ относно процеса на   деинституционализация на децата в Република България като единствен метод за ефективна реформа в областта на грижата за деца в риск. Една от основните точки в новата национална стратегия е откриването на алтернативни услуги за грижа, което от своя страна изисква разработване и реализиране на продължаващи програми за обучение и подкрепа на персонала, с цел използване на съществуващия капацитет и човешки ресурс.

Нашият опит, придобит по време на програмата „Да растеш без родители”, насочена към мулстидисциплинарните екипи на всички 32 Домове за медико-социални грижи в страната и реализирана със съдействието на Министерството на Здравеопазването, Лекари на света, Интердисциплинарен Центъра за Детето /CIEN/, Фондация „Развитие на детето и семейството” и Френския културен институт, ясно показа:

a) че е необходимо развиването на услуги за децата и юношите с увреждания и специфични нужди ;

b) че резултатът от тази уникална за България обучителна програма, която отвори възможност за професионална квалификация на различните специалисти, грижещи се за децата от 0 до 3 години, е промяна в нагласите и мисленето на всеки спрямо детето. Този резултат се осъществи благодарение на въвеждането на модерни методи за институционална работа, които позволиха развитието на професионалния капацитет на екипите, което от своя страна допринесе за подобряването на качеството на грижа за децата.

Един от проблемите в хода на процеса на деинституционализация на грижите за деца с увреждания е именно промяната на нагласите и мисленето на персонала към нуждите на детето, които не се ограничават в предоставянето на медицински грижи и храна. Усилията на нашите програми са насочени главно в тази посока.

 

“Детето и неговите симптоми” – обучителен проект (2005-2009).

С приключване на проекта „Да растеш без родители” възникна необходимостта от подкрепа на изградената в неговите рамки мрежа от професионалисти, които имат натрупан опит в работата с деца в риск и техните семейства. Желанието на всички колеги от тази мрежа бе обучителният проект да продължи и да отвори пространство за срещи и разговори за хората, които се грижат за деца с увреждания в нашата страна. Така екипи от домовете за деца и младежи с умствена изостаналост, екипи от дневни и ресурсни центрове за деца с увреждания, от специализирани детски градини за деца с увреждания, социални работници от отделите за закрила на детето се срещаха за шест двудневни модула по време на една учебна година в залата на  Френския институт в София. Новото в тази програма бе, че формираните по време на проекта „Да растеш без родители” български обучители, участваха пълноценно и подкрепяха институциите, включени в обучителния процес като ги посещаваха на място два пъти годишно.

В резултат на тази програма, 237 специалиста от различните институции и центрове за деца с увреждания в страната участваха и преминаха обучението. Непреките бенефициенти са общо 1130 деца и 759 специалиста. 30 специализирани и институции и дневни центрове, както и 15 отдела за закрила на детето бяха подкрепени чрез посещения на място от българските обучители.

Текстовете от експозетата на обучителите и от представените случая са публикувани в 7 сборника, които са разпространени в институциите в помощ на всички професионалисти участвали пряко или не в програмите.

 

Нова организация

През месец юни 2009г., след приключването на мисията на Лекари на света в България и десет годишното партньорство, пред професионалистите от Интердисциплинарния център и българските колеги се постави въпросът ще продължи ли програмата и как. Така, всички от Сдружение „Дете и пространство”, Интердисциплинарния център за детето към Фройдистко поле и Групата на Фройдистко поле в България обединиха усилия и, благодарение на новосъздаденото партньорство с Медико-педагогически институт „Куртил” – Белгия, се взе решението уникалната за България обучителна програма да продължи. Обучителите от тази година са белгийски психоаналитици, психолози и психиатри, които идват в България под ръководството на Бернар Сейнав, директор на Куртил.

 

Нов партньор - Куртил:

Създаден през 1983 от Александър Стивънс, Куртил е специализирана институция за деца и юноши с психични проблеми, ориентирана от учението на Фройд и Лакан. От 1992 година насам тя приема и младежи със съответната проблематика. Благодарение на активната научна дейност, позволила създаването на оригиналната клинична практика с децата и юношите от институцията, аналитичната етика се свързва и е част от  терапевтичния процес. Резултатите от тези трудове се публикуват от 1991 в периодичното издание „Записки от Куртил”.

Куртил е част от RI3 – Интернационална Мрежа от Детски Институции на Фройдистко Поле като той е една от трите институции, създали международната мрежа.

За всички български колеги и професионалисти, продължаването на програмата с обучители от институция от такъв ранг е изключителна чест, за което свидетелства големия брой участници по време на всички клинични срещи през изминалите две години от продължението на програмата.

 

Резултати от програмата  2009/2010 и 2010/11

Програмата от първата година на продължението на „Детето и неговите симптоми”, изготвена от белгийските обучители, беше озаглавена „Достойнството на различието”. Средно 70 специалиста от 30 институции и дневни центрове за деца с увреждания в страната участваха на всеки от четирите обучителни модула. Четирима психоаналитика от Школата на Фройдистката Кауза и терапевтични директори в Куртил изнесоха лекции, свързани със спецификата на клиничната работа в институция като особено полезна за българската публика беше възможността за директно назоваване и дискутиране върху трудностите на специалистите в грижата за деца и юноши с проблеми в психичното здраве, а именно агресивни прояви, делинквентно поведение и др. Бяха представени общо 15 случая на деца и юноши от български институции и доставчици на социални услуги.

Темата на учебната година през 2010/2011 година беше озаглавена „Професионалисти и родители: двама партньори на детето”. Тази тема беше предложена от белгийските обучители в следствие на анализа от дискусията с всички участващи в последния за 2009/2010 година модул през месец юни. Всеки от участниците беше поканен да изрази и говори свободно за своите затруднения в работата и да сподели своите очаквания за предстоящата година. Темата за работа с родители, която все по-често присъства в последните години като основно затруднение за професионалистите от различни структури, отразява същността на процеса деинституционализация в България и свидетелства, че той действително се случва. Специалистите, които до този момент бяха свикнали да работят единствено с деца без родители, все повече се сблъскват с трудностите на работа с родителите и с необходимостта от допълнителна подкрепа в тази специфична сама по себе си област. Големият интерес към клиничната лаборатория  продължи и през тази учебна година като общо се представиха 17 случая от практиката на нашите колеги, работещи в различни институции и центрове за деца с увреждания в страната. Специален гост през тази година беше и създателят на Куртил – д-р Александър Стивънс, който, както и останалите гост-лектори и терапевтични директори от специализираната институция, изрази искреното си впечатление от професионализма и ангажираността на участниците в клиничната лаборатория.

 Весела Банова

Поредна среща в рамките на програмата „Детето и неговите симптоми“ ще се състои в София на 28 и 29 октомври

„Изобретенията на субекта и срещата с нормата“ е мотото, под което ще се състои четвъртият, последен за годината модул от клиничната програма „Детето и неговите симптоми“, на 28 и 29 октомври в Есенс конферентен център в София. Началото е 9,45 ч. в събота, а таксата за участие - 20 лв.

XV-тисеминар на

Българско Общество за Лаканианска Психоанализа

и Новата Лаканианска Школа (NLS)

Каква заявка отправяте към Вашия психоаналитик?

Петък, 16септември 2016 г.

XIII-тисеминар на
Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата Лаканианска Школа (NLS)
 

Русе, зала "Култура", ул. "Цариброд" 3
Петък, 15 април 2016 г.


С участието на Власис СКОЛИДИС,
Психиатър и психоаналитик, член на Новата Лаканианска Школа, на Гръцкото Общество за Лаканианска Психоанализа и наСветовната Асоциация по Психоанализа. Преподавател в Център за психоаналитични изследвания в Атина

XII-ти семинар на
Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата Лаканианска Школа (NLS)
Френски институт България
София, пл. Славейков №3
Петък, 19 февруари 2016 г.
С участието на Даниел ЛАКАДЕ,
Психоаналитик на Школата (AE), член на Школата на Фройдистката Кауза, на Новата Лаканианска Школа (NLS) и на Световната Асоциация по Психоанализа

« От симптома към синтома »

"Пробуждането на юношеството"

Модул I

 « Не-мирен преход»*

 

Гост-лектор – Клодин Валет-Дамас

Психоаналитик, член на Школата на Фройдистката кауза, председател на Интердисциплинарния Център за Детето /CIEN/ .

20 - 21 Февруари 2016

гр. София, бул. «Княз Александър Дондуков» 9,

вход от ул. «Бачо Киро»

ВЕНУС КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР            

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. С използването на този сайт вие се съгласявате с това. More details…