Управителен съвет

Членовете на Сдружението са специалисти от различни професии в областта на грижата и услугите за деца: лекари, психолози, психиатри, социални работници, логопеди, педагози, кинезитерапевти и др., с практически опит в социално-психологическата работа с деца в социални институции, деца в риск, деца с проблеми в развитието и деца в неравностойно социално положение (клинично наблюдение, терапевтични ателиета и други методи, индивидуализиращи грижата), както и с опит като експерти и обучители в областта на грижите за деца. Създадената интердисциплинарна мрежа дава възможност за цялостно отговаряне на нуждите на потребителите, за професионална подкрепа, гъвкавост и адекватност в работата по всеки конкретен случай. На преден план в дейността на организацията е опитът на специалистите по отношение на разпознаването и придружаването на деца и родители с психическо страдание.

В памет на д-р Любомир Жупунов

Д-р Любомир Жупунов е председател на Управителния съвет на сдружение „Дете и пространство” от 2008 г. до месец септември 2020 г. Той е лекар педиатър и е сред основателите на Сдружението, учредено през октомври 2004 г. Д-р Жупунов има дългогодишна и богата лекарска практика, в която професионалната и житейската му съдба го среща с „отхвърлените деца”.

Завършва Априловската гимназия в Габрово, след това следва медицина в Медицинския институт в Плевен, където се дипломира. Професионалното му развитие на педиатър минава през различни етапи и многообразен опит. Бил е участъков педиатър, ординатор в детско отделение в Общинската болница в Трявна и в Клиника по неонатология в Плевен, завеждащ кабинет по пулмология и кардиология за деца в Габрово, педиатър към практика на общопрактикуващ лекар, завеждащ детско отделение в МБАЛ- Трявна.

Впоследствие става завеждащ отделение „Ентероколитен сектор и сектор Хипотрофии” в Дом „Майка и дете” в Плевен, а по-късно ръководи отделение „Аномалии” в същия дом. Тази среща с децата с тежки физически увреждания и психични страдания бележи по-нататъшния му професионален път. В дома той се сблъсква с реалност, за която дотогава не си е давал сметка като медицински специалист. Децата, скрити от очите на обществото, отхвърлени като „безнадеждни” случаи, белязани от различието, което търпи развитие, ако бъде уважавано, стават неговите пациенти за следващите десетилетия.

Д-р Жупунов, мотивиран от желанието за промяна към цялостната нагласа – и на медицинската гилдия, и на обществото, към „различните” деца, започва да посещава френско-българската програма „Да растеш без родители” през 1998 г., а след това и програмата „Детето и неговите симптоми”, организирани от Интердисциплинарен Център за детето, Франция и „Лекари на света“, Франция. Срещата с френски психоаналитици, представители на Лаканианската школа по психоанализа в тези обучителни цикли, окончателно насочва професионалния и човешкия му интерес към „различните” пациенти. Затова и естествено идва решението му да специализира детска психиатрия, като успешно се дипломира през 2014 г. В качеството си на детски психиатър той продължава да подкрепя специалистите в различни социални услуги, които се изправят пред предизвикателството от срещата с проявите на психично страдание на децата и юношите.

13 години по-късно, д-р Любомир Жупунов има зад гърба си солиден опит както в работата с деца с психични страдания и техните семейства, така и в подготовката на екипи от специалисти в новите социални услуги в цялата страна, които постепенно заменят старите „домове”.

„Само с екипен подход, със съвместни усилия на специалисти от различни сектори проблемите могат да бъдат посрещнати адекватно и да намерят път за решаване в интерес на самото дете“, убеден е д-р Любомир Жупунов.

Почивай в мир Докторе! Ние продължаваме напред по пътя, заедно с теб в мислите и сърцата ни, следвайки твоята философия и убеждения!

С д-р Жупунов можем да се срещнем отново и да го слушаме, гледайки документалния филм „Странни птици“, който може да бъде видян тук: https://www.facebook.com/childandspace/videos/863281684445407