Актуални проекти, Новини

Уебинар: Добри практики в психо-социалната работа по време на пандемия“

В „Уебинар: Добри практики в психо-социалната работа по време на пандемия“ накратко ще представим дейността на сдружение „Дете и пространство“ по Терапевтичната рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда с методическа насоченост – Методика (публикувана в сайта на сдружението: www.childandspace.com) и два видеоурока, насочени към родители и към специалисти от социалните услуги за деца и семейства.
 
Двата видеоурока са на тема: „Дигиталното тяло” и „Погледът и детето“ – в тях представяме промените в клиничната работа по отношение на тялото на детето и промените във връзка с погледа в онлайн среда, изведени на база нашия опит в терапевтичната ни работа с децата. Уебинара и видеоуроците са част от дейностите ни по проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“, който изпълняваме с финансовата подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проекта е превръщането на детето от обект в субект на неговите права и гарантирането им при общуване в дигитална среда чрез разработване на иновативен модел за специализирана работа в дигитална среда и създаването на видео уроци за родители и специалисти, които работят с деца в условия на социална изолация.
Уебинарът ще се проведе на 27 октомври, четвъртък, от 15.30 до 17.30 часа в платформата ZOOM.

Линк за вход:

 
Meeting ID: 820 5994 3700
Passcode: 718381