Актуални проекти, Новини

Уебинар: Добри практики в психо-социалната работа по време на пандемия!

Какво влияние оказват новите технологии върху развитието на децата и връзката им със собственото тяло?

Как да разграничаваме аутистичните прояви от смущенията, появяващи се като резултат от „потъването“ в дигиталното пространство за сметка на живото общуване, при деца извън аутистичния спектър?

Как да се борим с нетърпението на „дигиталните“ тийнейджъри за вниманието им, за да разговаряме с тях и да можем да се чуваме едни други?

Това бяха част от зададените и обсъдени въпроси по време на днешния 

Радваме се, че разработените от нас видеа се приемат толкова добре и колегите споделят, че ще им бъдат полезен ресурс в работата с децата и родителите.

 

Уебинара и видеоуроците са част от дейностите ни по проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“, който изпълняваме с финансовата подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проекта е превръщането на детето от обект в субект на неговите права и гарантирането им при общуване в дигитална среда чрез разработване на иновативен модел за специализирана работа в дигитална среда и създаването на видео уроци за родители и специалисти, които работят с деца в условия на социална изолация.