Новини

Старт на новата година!

С благодарност към Община Пловдив, отдел „Образование“ и психологично пространство „Лист“ -психолог Милена Велинова!
Започваме годината с една вълнуваща среща в прекрасната зала на Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив. Повече от 140 бяха участниците, които се включиха на 11.01 в срещата на учители и професионалисти търсещи път за придружаване на децата аутисти в училищната среда. Среща провокирана от въпросите какво означава включването на децата аутисти в училище, с какви предизвикателства се срещат децата, родителите, учителите и професионалистите в ежедневието и отвъд писаните норми и протоколи.
Срещата бе открита от г-н Стефан Стоянов, Заместник-кмет “Oбразование, бизнес развитие и европейски политики” и в нея се включиха експерти от отдел „Образование“, дирекция „Социална политика“, РУО-Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане“, РЦПППО – Пловдив, ЦСОП, учители специалисти от детски градини, училища и социални услуги на територията на общината. Модератор на срещата беше д-р Весела Банова- психоаналитик и председател на Сдружение “Дете и пространство, която заедно с Ана Анчева- психолог представиха Наръчник за обосновано включване на деца аутисти в училищна среда и документалния филм „Нещо, което можем да кажем“, създадени от всички партньори по европейския проект IREAMS. Сдружение „Дете и пространство“ е участник от българска страна в проекта, заедно родителски асоциации, университети, медико-социални и здравни институции от Белгия, Франция, Испания и Италия.