Предоставяне на обучения

Сдружение „Дете и пространство“ осъществява обучения и подкрепа на специалисти и екипи от цялата страна, разработване и разпространение на информационни и методически материали. Разработване и реализиране на програми за професионално обучение на специалистите в областта на грижа за децата.

Предлагаме следните обучителни курсове: