Подкрепи

Скъпи приятели и партньори,

Вашата финансова подкрепа ще достигне до нас, до нашите потребители в 9-те услуги, които предоставяме, в подкрепа на децата и младежите с увреждания и психични страдания, и техните родители и полагащи грижи.

Сумата и продължителността на дарението определяте Вие, като възможност за това е директен превод от Вашата банка към:

Първа Инвестиционна Банка:
IBAN: BG87FINV91501215769400
BIC: FINVBGSF

За повече информация можете да се обърнете към нас чрез:

електронна поща: office@childandspace.com

или

телефон: +359889445597

Екипът на сдружение „Дете и пространство“ изказва своята благодарност към доверието и подкрепата, която ни оказвате!

Важно за Вас:

Всички дарители получават Сертификат за дарение, с който могат да удостоверят направените разходи пред съответната данъчна администрация. За целта следва да бъде подписан Договор за дарение. Моля да заявите желанието си за получаване на този договор, като се свържете с нас на електронен адрес: office@childandspace.com.

За индивидуални и корпоративни дарители:

Сдружение „Дете и пространство“ е с ЕИК 131333228, с адрес на управление гр. София, ул. Шандор Петьофи 25, представлявано от д-р Весела Банова, Председател на Управителния съвет на Сдружението и регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията за извършване на дейност в обществена полза. Това дава правото на нашите дарители, български граждани и фирми, за ползват данъчни облекчения при подаване на Годишна данъчна декларация.

     Информация за физически лица:

Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с 5 %.

Информация за юридически лица:

Юридическите лица могат да намалят с до 10 % положителния си счетоводен финансов резултат. 

Забележка: Общият размер на признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да надвишава 65 на 100 от счетоводната печалба, като не следва юридическото лице и ръководителят пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.

В случай, че ще се възползвате от този вид облекчения, молим да се свържете с нас на електронен адрес: office@childandspace.com или на телефон: +359889445597, за да подготвим необходимите документи за направеното дарение.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ с дарение:

Банкова сметка за дарения към сдружение „Дете и пространство“:

Първа Инвестиционна Банка:

IBAN: BG87FINV91501215769400
BIC: FINVBGSF

ПОДКРЕПЕТЕ НИ в социалните мрежи:

Харесайте Facebook страницата ни

Абонирайте се за YouTube канала ни

Последвайте ни в Instagram

Присъединете се към нашия LinkedIn

ПОДКРЕПЕТЕ НИ с доброволен труд:

Може да станете доброволец към нашата организация и към нашите дейности.

Предоставяме възможност за неплатен стаж по различни направления. 

Попълнете и изпратете анкетата ни ТУК.