Новини

„Новата реалност“- нов бюлетин на сдружение „Дете и пространство“

С вълнение споделяме следващият бюлетин на сдружение „Дете и пространство“! 

#НоватаРеалност e „…опит да предадем нещо от срещата с реалното на епидемията и изолацията на всеки един от терапевтичния екип на Сдружение „Дете и пространство“. Реалното – невъзможно да се мисли, да се изкаже и да се понесе, което внезапно се появява и докосва всеки по много специфичен начин.“

Съставител и научен редактор: д-р Весела Банова

Автори: д-р Биляна Мечкунова, д-р Весела Банова, Мария Кузманова, Веселина Тончева, Галина Ангелова, Анет Маринова, Детелина Георгиева, Жанвиев Клутур-Монрибо

Стилистични редактори: Любов Лукарева, Милена Попова

Екземплярите са налични в централния офис на сдружение „Дете и пространство“ в гр. София и ЦСРИ „Детски кът за развитие“ -Русе. Можете да поръчате, като направите заявка чрез e-mail или се свържете с нас на посочените в „Контакти“ телефон и адрес.