Актуални проекти, Новини

“Мога сам”- един нов път за среща с другите!

В края на годината искаме да благодарим за финансовата подкрепата на Фондация “УниКредит” и програмата Сall for europe: В подкрепа на детството. Благодарение на тяхната подкрепа сдружение “Дете и пространство“ внедри в практиката на три от социалните си услуги съвременен високо технологичен метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, синтезирана реч, обучение, развитие на когнитивни умения, но също така може да се използва компютър и интернет.

Програмата осигури възможност 8 от нашите специалисти да се обучат за работа със Система за контрол с поглед, и специализиран софтуер за комуникация и обучение.

Прилагането на помагащите технологии за общуване посредством поглед вече е част за комплексната подкрепа на децата и младежите от нашите центрове за преодоляване на социалната изолация и им помага да придобиват нови умения за комуникация и учене, за самостоятелен и независим живот.