Актуални проекти, Новини

Заедно с вас! – нов проект за подкрепа на деца от Украйна, придружаващите ги и специалистите

Сдружение „Дете и пространство“ е една от организациите, финансирана от кампанията НОВО Начало насочена към украинските жени и деца в България, организирана от BG4UA и фондация BCAUSE.

В рамките на 6 месеца ще окажем подкрепа на 40 деца и възрастни, посредством предоставянето на арт-терапия и психологическа подкрепа, на майки, техните деца и полагащите грижи за тях, както и ще предоставим супервизия за специалистите и доброволците, които работят с бежанците от Украйна.

Благодарение на финансирането имаме възможност да наемем и психолог от Украйна, който ще работи директно с децата и придружаващите ги лица, като провежда ежеседмични арт-терапевтични ателиета и групови срещи с деца и родители, които имат нужда от психологическа подкрепа. Срещите ще имат за цел да осигурят пространство, в което да бъде възможно свободното споделяне и себеизразяване, посредством деликатното преминаване през различни форми на изкуството.

Полученото финансиране е в размер от 18 540 лв. и е за период от 6 месеца.

#BG4UA

BCause: в помощ на благотворителността