Другите за нас/Какво казват за нас

След 10 години внимателно изследване на света на децата, психолозите от сдружение “Дете и пространство” събраха опита си в сборник “Как да слушаме, играем и говорим с детето”. Това е един безценен пътеводител за родители и педагози в детския мироглед, в негово разбиране и преодоляване на конфликтите, агресията, наказанията и насилието.