Доброволци

Сдружение „Дете и пространство“ разработва програма за доброволци, които подкрепят и подпомагат работата на специалистите, работещи в предоставяните от нас услуги. Можете да заявите своето желание, като се свържете с нас на посочените контакти. Станете част от нашия екип!

Нашите доброволци

Сдружение „Дете и пространство“ приема доброволци от страната и чужбина, които се ангажират и помагат в различните услуги, които управлява сдружението. Щастливи сме, че имаме възможност да споделим с вас техните коментари за тяхното участие и дейностите им при нас.

В продължение на няколко седмици доброволци от Великобритания подпомогаха екипа на Център за настаняване от семеен тип 2, управляван от Сдружение „Дете и пространство”. Доброволците заедно със студенти – ерготерапевти от РУ „Ангел Кънчев”, провеждащи своята практика по проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” ежедневно работеха с децата по развиване на умения от ежедневния живот, позициониране и обгрижване. С помощта на доброволци и студенти част от децата бяха изведени в парка на Русе, където имаха възможност да поиграят или да се порадват на хубавото време сред другите деца. Благодарим на доброволците от Великобритания и студентите по ерготерапия, че станаха част от нас и се превърнаха в наши приятели! Сдружение „Дете и пространство“

Приятели от Великобритания

Запознайте се с Рени! Тя е един от най-активните доброволци, включили се в работата на ЦНСТ-Люлин, град София. Рени организираше разнообразни дейности за децата от центъра. Тя е и човека, който създаде и започна да провежда ателие „Любопитко“, по време на което тя водеше децата на различни обществени и културни места – паркове, градинки, музеи, забележителности и други. Благодарни сме и сме щастливи, че Рени се включи в работата с децата от ЦНСТ! За нас тя е един истински откривател, който провокира интерес и любопитство!

Рени Маркова

Това са Дона и Мария! Те се включиха като доброволци в първият благотворителен Коледен базар, който сдружение „Дете и пространство“ организира, през 2012г.! С тяхната помощ бяха продадени красиви картички и предмети, ръчно изработени от децата от ЦНСТ в София, средствата от които бяха използвани за подкрепяне и реализиране на различни дейности за децата от ЦНСТ-Слатина и ЦНСТ-Люлин в София. Дона и Мария станаха част от нас и благодарение на тяхната помощ кампанията „Да запазим достойнството и уникалността на различието“ се превърна в традиция! Благодарим на Дона и Мария, които ни подкрепиха, станаха част от нас, превърнаха се в наши приятели и ни дариха с тяхната доброта и усмивки!

Дона Панайотова и Мария Стоименова