Новини, София - Таралежи

Да се усетиш част от група – подкрепа и приемане!

Екипът на ЦСРИ Таралежи 🦔 към Сдружение „Дете и пространство“ взе участие в заключителната среща по проект „Гласове на уязвимостта“, изпълняван от Еквилибриум Снц в партньорство с други организации.
В рамките на проекта проведохме срещи с тийнейджъри и срещи с родители, по време на които отворихме пространство за споделяне и разказване на истории от реалния живот на нашите участници. Така стана възможно свободното изразяване, разбиране и приемане на различни хора със сходни преживявания, което ни мотивира всички заедно да продължим да се срещаме.
И както споделя един от нашите участници: „Да се усетиш част от група – усещането за подкрепа и приемане при споделянето на лични истории, води до „изкристализиране на идеята“.
Участието ни в този проект отвори възможности за нови и неочаквани срещи, които определят нова посока в дейностите ни за напред.