Новини, Русе - Мечо Пух

Готови сме!

Приключихме с ремонтирането и обновяването на залите по психомоторика и социални дейности в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Мечо Пух“ в Русе!

Залите вече са приветливи, свежи и с още едно допълнение: нови мебели и оборудване за тях!

Потребителите и специалистите ни с нетърпение очакваха да влязат и продължат работата си!

Извършването на ремонтните дейности беше възможно благодарение на финансиране, получено от фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, в размер на 43 907 лв. и собствено, на сдружение „Дете и пространство“.