В медиите

Едно изчезнало дете с аутизъм отвори разговора за АУТИЗМА. Това се случва точно, когато сдружение „Дете и пространство“ организира поредица от срещи-разговори с широка публика около темата за разумното и деликатно включване на децата с аутизъм в учебна среда. Каквато и дефиниция да се дава за аутизма, пътят към детето с аутизъм и подкрепата на неговите родители минава през много внимателно отношение, през изпълнено с добронамереност любопитство към различието, през напускане зоната на комфорт на строго подреденото причинно-следствено мислене. Освен това интервю, можете да гледате видеото, което сме подготвили по тази тема „Аутистичното дете“ в канала на сдружение „Дете и пространство“ в YouTube. То завършва със следните думи: „Да се заинтригуваш от аутистичното дете е основен начин да подкрепиш неговото развитие“.

Наръчник за обосновано включване на деца с аутизъм в училищна среда:

Каква е мисията на социалния работник?