Проекти

Проект „Медико-Психологически Център за деца и юноши“

Столична Община в партньорство със сдружение „Дете и пространство“ изпълняват проект  „Медико-психологически Център за деца и юноши“ по ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“, мярка 5 "ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО И КАЧЕСТВОТО НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА С ПСИХИЧНИ, ГЕНЕТИЧНИ И ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (С АКЦЕНТ ВЪРХУ ДЕЦА, СТРАДАЩИ ОТ ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, АУТИЗЪМ И МЛАДЕЖИ, СТРАДАЩИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА) И СОМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИЧИНЕНИ ОТ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (КАТО ПОЛИМЕЛИТ, БАКТЕРИАЛЕН МЕНИНГИТ, МОРБИЛИ, ТУБЕРКУЛОЗА, ХИВ / СПИН и др.)“, В РАМКИТЕ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014.

 

Общата цел на проекта е изграждане на Медико-психологически центъра за подобряването на достъпа до и качеството на грижите за деца, родени с ниско тегло и/или увреждания, деца и юноши с психично страдание и аутизъм, настанени в Центрове за Настаняване от Семеен Тип (ЦНСТ) или от общността и техните родители.

Освен това, проектът има специфични цели, които са насочени към:

-Предотвратяване на институционализирането на новородени и кърмачета с увреждания, хроночни заболявания и ниско теглo;

-Предоставяне на  комплексни услуги и дейности, насочени към ранна интервенция в подкрепа на родителите на новородени и кърмачета с увреждания, хроночни заболявания и ниско теглo и подпомагане на тяхното пълноценно психо-афективно и физическо развитие;

-Подпомагане процеса по деинституционализация посредством предоставяне на квалифицирани здравни и терапевтични грижи на деца и юноши с прояви на психично страдание и аутизъм (генерализирано разстройство на развитието);

- Подобряване качеството на живот на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и аутизъм от общността посредством предоставяне на ингрерирани здравно-психологически и социални услуги и намаляване на рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация;

- Подобряване на грижата в семейна среда посредством подкрепа и обучение на родителите на новородени с ниско тегло и/или увреждания и на деца и юноши с прояви на психично страдание, аутизъм и хранителни разстройства;

- Повишаване на чувствителността на обществото по отношение на хората с психични страдания, намаляване на стигмата спрямо тях и подпомагане процеса на тяхната интеграция и социално включване.

Дейностите, заложени в проекта са насочени към:

- Новородени деца с ниско тегло и техните родители;

- Новородени деца с увреждания и техните родители;

- Деца с увреждания от 0 до 3 години и техните родители;

- Деца и юноши с прояви на психично страдание (в т.ч. и хранителни разстройства) и техните родители/близки;

- Деца и юноши със симптоми от аутистичния спектър и техните родители;

- Професионалисти от различни структури и услуги /здравни, социални и образователни/ пряко засегнати за усъществяване на целите на прокта.

Центърът за медико-психологическа подкрепа на деца и семейства предоставя цялостен комплекс от здравно-терапевтични грижи – медицинска консултация от педиатър и детски психиатър, индивидуална и групова терапии за деца и юноши, терапевтични ателиета и ранна диагностика и създаване на програма за грижи и лечение на деца, родени с висока степен на недоносеност, малформации или увреждания. Те имат за цел не само лечение в тясномедицинския смисъл на понятието, но и подкрепа на социалната адаптация на целевата група като развитие на социални умения, автономност, свързаност с възрастни и връстници, подобрени възможности за учене и справяне в училище.

Освен директната работа с децата и юношите, Центърът предлага и услуги, насочени към родителите – консултации и групова работа. Паралелно с това, и посредством организирането на обучения за разпознаване на психично страдание на голяма част от професионалистите на различните заинтересовани страни, достъпът до здравно-социалната услуга е широк и отворен - насочващи към услугата могат да бъдат социални, образователни, здравни институции или самите семейства.

Екипът на Медико-психологически център за деца и юноши включва педиатър и детски психиатър, 6 психолога, социален работник, кинезитерапевт, терапевтичен директор и административен директор.

Повече информация за услугите и дейностите, които предлага Медико-психологически център за деца и юноши, можете да видите на facebook страницата на центъра. 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…