Проекти

Проект „Подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот на свобода“

Проект „Подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот на свобода“ се изпълнява от Сдружение „Дете и пространство“ и се реализира с подкрепата на Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, Програма BG15 „Крекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“. Проектът стартира на 12 март 2015г. и в рамките на дванадесет месеца екип от специалисти от Сдружение „Дете и пространство“ ще осъществяват различни дейности на територията на затвора за жени в гр. Сливен в подкрепа на жените, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ и професионалистите от сферата на правосъдието, образованието, здравеопазването и социалните услуги.

 

Проект „Подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот на свобода“ е разработен в съответствие със Стратегията за развитие на местата за лишаване от свобода (2009 – 2015 г.), с Препоръка №Rec (2006) 2 на Съвета на министрите на държавите членки относно прилагането на Европейските правила в затворите и с плана на Министерството на правосъдието за подобряване на условията в затворите на територията на Република България. Проектът допринася за постигане на основната цел на програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“, а именно подобряване на българската система за изпълнение на наказанията в съответствие с релевантни международни и европейски инструменти за гарантиране на спазването на човешките права чрез увеличен фокус върху уязвимите групи от затвора в град Сливен.

Според Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за изпълнението на наказанията и състоянието на затворите у нас лишаването от свобода продължава да е най-често използваното наказание в страната ни и в тази насока има доста натрупани проблеми, които трябва да бъдат оценени и преодолени. Според ЦИД решения на проблемите могат да се намерят със законодателни и практически промени в рамките на затворите. Настоящият проект предлага практическо решаване за преодоляване на изолираността и повишаване на социалните умения в рамките на уязвимите групи в затвора.

Основната цел на настоящия проект е подкрепа на жени изтърпяващи наказание – лишаване от свобода, за успешна реинтеграция в обществото, намаляване риска от рецидив и изоставяне на децата след излежаване на съответните присъди.

Специфични цели на проекта, ръководен от Сдружение „Дете и пространство“, са:

- Да се предоставят адекватни психосоциални услуги на базата на разработен модел за оценка на риска от рецидив и анализ на потребностите на жените, техните социални и психологически нужди при вземане на решения и родителски капацитет;

- Да се подобрят възможностите за ефективна реинтеграция и предотвратяване на рецидив след излизане на свобода;

- Да се повишат капацитетът и чувствителността на служителите в затвора в град Сливен, външни експерти, членове на НПО сектора за подкрепа на уязвимите групи в затвора, включително жените от ромски произход и други маргинализирани групи;

- Да се апробира специализирана програма, практика за превъзпитание и ресоциализация на жените, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

- Да се повиши осведомеността на заинтересованите страни;

Проектът е насочен към работа с жените, изтърпяващи присъда „лишаване от свобода“ на територията на затвора в гр.Сливен / включително майки на малки деца, от ромски произход и други малцинствени групи/; служителите на затвора, включително двете общежития; представители на НПО сектора и  местните институции, както и представители на общини от страната, служители на затворите от цялата страна, представители на неправителствения сектор, доброволци, служители от РПУ и т.н, имащи отношение към работата с лица, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“.

Всяка една от практиките, които въвежда екипът на Сдружение „Дете и пространство“, е гъвкава и съобразена с индивидуалните потребности и оценки на осъдените. Предоставяните дейности включват : обучение на персонала в затвора и други професионалисти, представители на различните институции, имащи отношение към подкрепата на жени, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“, провеждане на групова работа с жени, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ в затвора в гр. Сливен на база на апробирана програма и изготвянето на наръчник за професиналисти с видео материал.

Координатор на проекта : Ангелина Даскалова

Официален сайт на проекта: http://independentlife-mjs-eeagrants.org/

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…