Новини

Заключителна среща по проект в подкрепа на деца с родители в затвора - ACF/610 и номер на Договора : 23/17.12.2020г.

Подкрепата за деца, чиито родители са лишени от свобода, е сред акцентите в работата на Сдружение „Дете и пространство“ през 2021 г., благодарение на финансовата помощ на Програма „Фонд Активни граждани България“, част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (https://www.activecitizensfund.bg/).

На 25 Юни, 2021 се проведе заключителна среща по изпълнението на проект „Преодоляване на отчуждението: подкрепа за деца на родители, лишени от свобода в условията на пандемия“, който се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 9600   евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта бе да създаде комуникация между магистрати и деца на лишени от свобода, която да бъде фактор при вземане на решение по наказателни дела и определяне на размера на наказанието; да създаде нов тип култура за работа с деца в риск в съда; да повиши обществения интерес към тематиката; да спомогне за преодоляване на родителското отчуждение. Тези теми са още по-значими по време на пандемия, тъй като социалната изолация допълнително увеличава пречките пред контактите между деца и родители в затвора и е предпоставка за задълбочаване на родителското отчуждение.

На срещата присъстваха всички членове на екипа, представители на Паневропейската мрежа за деца на родители затворници (COPE), както и председателят на Апелативен съд, Варна, съдия Ванухи Аракелян. На тази среща бяха представени обратните връзки и заключенията от проведените дейности по проекта. Беше направено планиране на последващи дейности, а именно бе договорено устойчиво сътрудничество с Варненски апелативен район, под формата на обучения и подкрепа на магистратите по темата на Препоръката на Европа. Беше взето решение да се предостави от COPE и преведе на български език още един наръчник, касаещ работата с деца на затворници, който да е в подкрепа на училищните психолози.

Обратната връзка от всички участвали на заключителната среща е, че темата на проекта обхваща изключително важна тема, която ще продължи да бъде във фокуса на всички организации и участници по проекта.

Проектът се реализира в рамките на 6 месеца и началото му бе положено на 4 януари 2021 г.

            Проектът получи одобрение в рамките на тематичния приоритет „Защита на правата на човека“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо

пространство 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Той се вписва в цялостната политика на Сдружение „Дете и пространство“

в областта на гарантирането на правата на децата като част от защитата на правата на личността. В изпълнение на дейностите ще бъде използван и експертния капацитет

на мрежата „Деца на затворници в Европа“, с която Сдружението има установено сътрудничество.

------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема,

че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на

Фонд Активни граждани България.

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г.

 

Сдружение "Дете и пространство" Child and Space Assossiation

15 май в 13:15 ч. · 

На 13 и 14 май 2021 г. в Албена се състоя семинар "Преодоляване на отчуждението: подкрепа на деца на родители, лишени от свобода в условията на пандемия", в който участваха 24 наказателни и граждански съдии от района на Апелативен съд Варна /по проект на сдружение "Дете и пространство" ACF/610, сключен с фондация "Отворено общество", в качеството на Оператор на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
Семинара бе открит от съдия Ванухи Аракелян, Председател на Апелативен съд Варна и д-р Весела Банова, Председател на сдружение "Дете и пространство".
Лиз Ер, която е изпълнителен директор на паневропейската мрежа на неправителствени организации "Деца на затворници в Европа" представи Наръчник в подкрепа на съдии. Неговото мото е "Децата би трябвало да са част от планирането на присъдата", както казва

В Деня на детето - 1 юни, омбудсманът Диана Ковачева стартира Национална кампания за подкрепа на детското психично  здраве, насочена към ученици и тийнейджъри.  

Инициативата се провежда под мотото „Синьо лято“, а нейната цел е да подпомогне децата и техните родители да преодолеят последиците от изолацията, причинена от COVID – 19.

Тя ще се реализира в 12 града,  като партньори са местните омбудсмани, неправителствени организации  и БЧК.  

 

ПРОГРАМА

 

За провеждане на семинар със съдии от района на Апелативен съд Варна по проект  ACF/610 и номер на Договора : 23/17.12.2020, с наименование „Преодоляване на отчуждението: подкрепа на деца на родители, лишени от свобода в условията на пандемия”, сключен с фондация „Отворено общество”, в качеството на Оператор на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

 

Дати: 13 и 14 май, 2021-ва година

Място: курорт Албена, област Варна, хотел „Маритим Парадайс Блу 5”

Модератор:  д-р Весела Банова психоаналитик, Председател на  

                                     Сдружение „Дете и пространство“

 

Ден 1  - 13 май, 2021/ четвъртък/

 

12:00 – 13:30  Регистрация на участниците в семинара. Обяд.

13:30 – 15:30 Официално откриване. Представяне на участниците. Презентация: „Как да подкрепяме връзката на родители в затвора и техните деца: две практики, ориентирани от приложната психоанализа“. Документален филм „Поглед отвътре“.

15:30 – 16:00 Кафе-пауза

16:00 – 18:00 Представяне на „Наръчник за работа с родители, лишени от свобода“ и видео Папа  + , които прилагат Препоръката на Съвета на Европа за насърчаване на връзката между родители в затвора и техните деца

19.00 – 20.30 Вечеря

Ден 2  - 14 май, 2021/ петък/

 

09.00 – 10:30  Родителското отчуждение – Има ли го?

Лектори : Пенка Христова

10:30 – 11:00 Кафе-пауза

11:00 – 12.30  Дискусия.  Попълване на обратни връзки

 

Във връзка с изпълнението на проект „Преодоляване на отчуждението: подкрепа за деца на родители, лишени от свобода в условията на пандемия“, който се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 9600   евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Сдружение „Дете и пространство“ в партньорство с Апелативен съд, гр. Варна, ще проведе семинар със съдии от Варненски регион на 13 и 14ти Май, 2021.

В семинара ще вземат участие съдии от всички структури на съдебната система във Варненски регион. Лектори на семинара ще бъдат адв. Пенка Христова и Даниела Градева, психолог. Гост- лектор ще е д-р Весела Банова. Темите, които ще се поставят ще касаят превенция на родителското отчуждение. Ще бъдат представен наръчник за работа с родители, лишени от свобода, издаден от „Деца на затворници- COPE”. Ще бъде представена дългогодишната работа на Сдружение „Дете и пространство“ в посока на подкрепа на децата на лица, лишени от свобода.

Основната цел на проекта е да създаде комуникация между магистрати и деца на лишени от свобода, която да бъде фактор при вземане на решение по наказателни дела и определяне на размера на наказанието; да създаде нов тип култура за работа с деца в риск в съда; да повиши обществения интерес към тематиката; да спомогне за преодоляване на родителското отчуждение.

Тези теми са още по-значими по време на пандемия, тъй като социалната изолация допълнително увеличава пречките пред контактите между деца и родители в затвора и е предпоставка за задълбочаване на родителското отчуждение.

Проектът се реализира в рамките на 6 месеца и началото му бе положено на 4 януари 2021 г, като получи одобрение в рамките на тематичния приоритет „Защита на правата на човека“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо

пространство 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Той се вписва в цялостната политика на Сдружение „Дете и пространство“ в областта на гарантирането на правата на децата като част от защитата на правата на личността. В изпълнение на дейностите ще бъде използван и експертния капацитет на мрежата „Деца на затворници в Европа“, с която Сдружението има установено сътрудничество.

Във връзка с изпълнението на проект „Преодоляване на отчуждението: подкрепа за деца на родители, лишени от свобода в условията на пандемия“, който се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 9600   евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Сдружение „Дете и пространство“ в партньорство с Апелативен съд, гр. Варна, планира семинар със съдии от Варненски регион, като предварително планирания срок за провеждането му беше през Април, 2021г.

Във връзка с противоепидамиологочните мерки, свързани с COVID19, се наложи промяна на времето за провеждане на семинара ,а именно през Май, 2021. Организаторите на събитието ще се съобразят с въведените към момента на провеждане противоепидамиологочни мерки.

Основната цел на проекта е да създаде комуникация между магистрати и деца на лишени от свобода, която да бъде фактор при вземане на решение по наказателни дела и определяне на размера на наказанието; да създаде нов тип култура за работа с деца в риск в съда; да повиши обществения интерес към тематиката; да спомогне за преодоляване на родителското отчуждение. Във връзка с това Апелативен съд, Варна, изрази готовност за сътрудничество по дейностите на проекта. 

Тези теми са още по-значими по време на пандемия, тъй като социалната изолация допълнително увеличава пречките пред контактите между деца и родители в затвора и е предпоставка за задълбочаване на родителското отчуждение.

Проектът се реализира в рамките на 6 месеца и началото му бе положено на 4 януари 2021 г, като получи одобрение в рамките на тематичния приоритет „Защита на правата на човека“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо

пространство 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Той се вписва в цялостната политика на Сдружение „Дете и пространство“ в областта на гарантирането на правата на децата като част от защитата на правата на личността. В изпълнение на дейностите ще бъде използван и експертния капацитет на мрежата „Деца на затворници в Европа“, с която Сдружението има установено сътрудничество.

------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема,

че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на

Фонд Активни граждани България.

Страница 1 от 22

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. С използването на този сайт вие се съгласявате с това. More details…