Новини

Сдружение „Дете и пространство“ изгражда социално предприятие с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Сдружение „Дете и пространство“ изпълнява от 1 юни 2018 г. проект BG05M9OP001-2.010-0397 „Създаване на социално предриятие към Сдружение "Дете и пространство" - подкрепа за достоен иълноценен живот на младежи с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. на Европейския съюз - BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество .

Проектът е с продължителност 14 месеца и ще бъде изпълнен на територията на община Русе и община Троян, където СДП управлява социални услуги. Ще бъде създадено социално предприятие с два клона – обществена пералня в Русе и грънчарска работилница в с. Дълбок дол, община Троян.

В тях ще бъдат ангажирани 14 младежи с увреждания от услуги на СДП и от общността, за които ще бъде създадено първо работно място със заетост на трудов договор.

Общата стойност на финансирането е в размер на 197 397 лева. От тях 167 787 лв са осигурени от Европейския социален фонд, а 29 609 лв е националното съфинансиране.


Това е втори проект по ОПРЧР, който СДП стартира в рамките на програмен период 2014-2020 г. Благодарение на подкрепата на структурните фондове на Европейския съюз Сдружението получава още една възможност да подкрепя рискови социални групи. Социалното предприятие и неговото развитие е амбиция на Сдружението в средносрочен план, а европейското финансиране ще подкрепи неговия старт, в полза на младежи, които поради тежките си увреждания не могат да получат равен достъп до пазара на труда и са заплашени от социално изключване.

Дейностите на проекта предвиждат наетите младежи, за които това ще бъде първо работно място, да бъдат придружавани и подкрепяни през целия производствен и трудов цикъл от специалисти психолози и от ментори. Адаптирането на работната среда в съответствие с техните възможности ще бъде възложено на ерготерапевти, които работят в Сдружение „Дете и пространство“.

Благодарение на партньорството на община Троян, която подкрепи СДП в това проектно предложение, са предвидени и дейности за популяризиране на целите на социалната икономика, за развитието на социалното предприемачество като възможност за включване на уязвими групи в живота на общността и реалното създаване на условия за пълноценен и качествен живот за тях.

Целта на проекта е в съответствие с основните цели на Сдружението като организация в обществена полза – да развива капацитета на деца и лица с увреждания и да им създава непрекъсанти възможности за повишаване на личностния им капацитет и изграждане на един достоен живот. СДП пое ангажимент за осигуряване на устойчивост на работата на социалното предприатие и след приключването на изпълнението на проекта.

„Дете и пространство“ управлява 9 социални услуги за деца и семейства в риск в страната и е работодател на близо 100 служители в общините София, Русе и Троян. Квалифицирани специалисти и обслужващ персонал осигуряват грижа за деца и младежи с тежки физически, психически и умствени увреждания.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…