Новини

Сдружение „Дете и пространство“ представи специфичния си терапевтичен опит в резидентната грижа за деца по време на национална консултативна среща


На форума, организиран от Международната социална служба, присъстваха най-авторитетни представители на отговорните институции на национално и общинско равнище
Сдружение „Дете и пространство“ представи специфичния си опит в подкрепа на екипите, които осигуряват грижата за деца в резидентни услуги, по време на Националната консултативна среща по проблемите и предизвикателствата пред резидентната грижа за деца, която се състоя на 24 ноември в София и бе организирана от Международната социална служба – България (МСС).

Във форума участваха представители на общините у нас, на чиято територия МСС и Сдружение "Дете и пространство" управляват Центрове за настаняване от семеен тип; специалисти от тезш ЦНСТ; представители на Националното сдружение на общините, МЗ, МОН, АСП, ДАЗД , МТСП; както и неправителствени организации, които имат натрупан опит в управлението и подкрепата за екипите в резидентните услуги за деца. В срещата активно участва и заместник- министърът на труда и социалната политика г-жа Росица Димитрова.

Участници в конференцията, най-вече управители на ЦНСТ, поставиха множество бяха поставени множество конкретни въпроси към представителите на институциите на национално ниво, които бяха в залата. Част от въпросите получиха отговор. Някои теми бяха формулирани, за да може да бъде получена ориентиция за бъдещата работа на всички равнища в развитието на резидентните услуги от тип ЦНСТ.

Един от въпросите е какво е мястото и ролята на резидентната гиржа: тя е последна мярка за закрила или за някои деца е първа и най-подхояща възможност за подкрепа. Г-жа Камелия Николова от ДАЗД съобщи за предстоящата актуализация на Наредбата за "Критерии и стандарти на социалните услуги за деца и семейства", която може да се използва като ресурс за промени, водещи до повишаване качеството на грижата в ЦНСТ.


Своят опит и добри практики представиха Международната социална служба - България, Сдружение "Дете и пространство", фондациите "Надежда за малките", "Еквилибриум", "Сийдър" и "Лумос". На срещата присъства и г-жа Мариела Личева, директор социални дейности в община Русе, чийто опит е изключително ценен, не само защото на територията на тази община се появиха първите ЦНСТ за деца с увреждания след затварянето на Дома за деца и младежи „Света Петка“ в Могилино през 2009 г., а и защото община Русе делегира управлението на всички социални услуги за деца и семейства на външни доставчици. След опита с Могилино общината в Русе пое още 3 ЦНСТ, създадени по проекта "Детство за всички", и има уникален опит в развитието на сътрудничеството и партньорството с неправителствените организации в сектора на социалните услуги за деца и техните семейства.

Д-р Весела Банова, терапевтичен директор и заместник-председател на Сдружение „Дете и пространство“ и д-р Любомир Жупунов, детски психиатър и председател на Сдружението представиха опита на своята организация. Той включва създаването на терапевтичен екип от психолози и детски писихатри, чиято терапевтична работа се ориентира от членството им в Българско общество за лаканианска психоанализа и всички възможности, произтичащи от този факт: супервизии, представяне на случаи от собствената практика в изследователската лаборатория "Детето и неговите симптоми", участие в различните образователни и клинично ориентирани дейности на тази школа.

Една от основните задачи на терапевтичния екип е да оказва подкрепа на персонала на управляваните от СДП Центрове за настаняване от семеен тип, като създава по този начин условия за въвеждане на клиничния метод на работа. В резултат на натрупания опит екипът на СДП стига до формулирането на специфична форма на подкрепа, различна от клинична супервизия и я нарича "клинично придружаване".


В презентацията на д-р Банова и д-р Жупунов бяха отразени отразени повечето публикации на Сдружение "Дете и пространство", които представляват своеобразен ресурс за развитие и надграждане на качеството на грижата в Центровете за настаняване от семеен тип, свързани с разпознаването, назоваването и придружаването на психичното страдание на децата и младежите, които живеят в тях.
На форума на Международната социална служба присъстваха най-авторитетни представители на отговорните институции на национално и общинско равнище.

 Весела Банова и д-р Любомир Жупунов представиха специфичния терапевтичен опит на СДП в резидентните услуги, който те наричат клинично придружаване.

Презентацията на СДП, подготвена за конференцията:

 

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…