Поглед отвътре

"Поглед отвътре" е сборник с материали в подкрепа на участниците в процеса на ресоциализация и интерация на жени, изтърпяващи наказание лишаване от свобода. 

Сборникът е издаден по проект "Подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот на свобода".

Малка грантова схема на Програма BG15 "Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане" с финансиране по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. 

Този сборник е издаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение "Дете и пространство" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сборникът отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора. 

Съставител и научен редактор: Весела Банова

Стилистичен редактор: Пенка Ватова

Графичен дизайн и печат: Алда Тандем ООД

ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ

Предговор

"Сборникът „Поглед отвътре“ е част от проекта „Подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот на свобода“, изпълняван от сдружение „Дете и пространство“, който се реализира с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм (2009–2014), Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“, и цели да подкрепи всички участници в процеса на социална реинтеграция на жени, изтърпяващи наказание лишаване от свобода. Първоначалната идея на този проект е да допринесе за намаляването на риска от рецидив и от изоставянето на децата по време на и след изтърпяване на съответните присъди от страна на майките.

Повечето от текстовете в сборника са резултат от проведените интервюта с жени, лишени от свобода, на територията на затвора в Сливен и от срещите със служители на затвора. Всички текстове отразяват натрупания опит на авторите от работата с възрастни и деца в риск, с прояви на психично страдание и от придружаване на специалистите, които работят с тях. Те представят погледа отвътре на приложната психоанализа, т.е. така, както авторите, които всички в клиничната си практика се ориентират от учението на френския психоаналитик Жак Лакан, виждат живота в Сливенския затвор. Целта е да покажем огромната работа, която се върши в пенитенциарната институция: жените, които изтърпяват присъди в нея, имат възможност да получават професионално образование, да работят, да учат и да се образоват, да участват в клубни дейности. За някои от тях това представлява напълно нов жизнен опит, а за дурги като че ли е единственият период в живота им, в който те имат възможност да участват в структурирани дейности, които осмислят живота им. Убедени сме, че широкото популяризиране на живота и дейностите в затвора сред институциите и обществото биха допринесли за по-успешната интеграция на жените, които излизат оттам.

Тук е мястото да кажем, че корицата на сборника представлява творение, създадено от лишена от свобода като подарък на училището. Идеята е на служители от сектор „Социална дейност и възпитателна работа“: да се пресъздаде спиралата на развитието и полета на духа като символи, които са присъщи на образованието и особено на това, което се осъществява в училището към затвора. Паното е изработено от блокчета картон, имитиращи мозайка. Пеперудите са от полимерна глина. Техниките се прилагат в клубовете по приложно изкуство.

Всички автори, които се докоснаха до живота в Сливенския затвор и до работата, която се върши там, единодушно пожелаха да споделят своя опит от приложната психоанализа. Този опит би могъл да надгради дейностите в затвора и да даде по-различно обяснение на някои поведения на жените, които изтърпяват наказанията си там, а също и да допълни обясненията за начина, по който те използват езика и общуват с другите хора.

Включените в сборника текстове са изцяло с практическа насоченост и описват съществуващи ресурси и добри практики в България, които могат да се използват в процеса на ресоциализация и интеграция на жените, изтърпяващи присъди и напускащи затвора в Сливен. Използват се и малки примери от чужди добри практики.

Първоначалният интерес на сдружение „Дете и пространство“ към работата на Сливенския затвор е мотивиран от съществуването на детска ясла, в която децата на жените, които изтърпяват присъдите си там, могат да остават и да бъдат със своите майки до навършване на едногодишна възраст. Това, както и фактът, че не всички жени се възползват от тази възможност, породи интереса ни от изследване на връзката майка – дете в условията на пенитенциарната институция и възможностите да се работи за нейното подобряване. Впоследствие, след провеждането на 50 интервюта със затворнички, интересът ни се разшири към различните форми на проявление на психично страдание и към многообразната работа с жените вътре в затвора.

На пръв поглед срещата на приложната психоанализа (и по-специално натрупаният опит от работа с възрастни и деца в риск и тяхното психично страдание) с живота и дейностите в Сливенския затвор изглежда необичайна. Тази среща обаче дава възможност да се сподели „погледът отвътре“. Надеждата ни е, че споделянето на този внимателен и по-различен поглед отвътре, би могъл да промени погледа отвън и да подобри възможностите за ресоциализация и интеграция на жените, които са изтърпели присъдите си в затвора в Сливен и го напускат. По време на живота си в него те са работили пълноценно, образовали са се, участвали са в театрални постановки, в клубове по приложни изкуства и други дейности, учели са се да бъдат майки. У повечето от тях този жизнен опит е породил желание да практикуват дадена професия, да учат, да пишат писма на децата и близките си... да правят много неща, които не са могли или не са имали възможност да правят преди влизането в затвора. Важно е това да се вижда и отвън."

Весела Банова

Екземплярите са налични в централния офис на сдружение "Дете и пространство". Можете да поръчате, като направите заявка чрез e-mail или се свържете с нас на посочените в "Контакти" телефон и адрес.

Последно променена в Неделя, 27 Март 2016 14:20

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…