Наръчник "Детски кът за развитие"

НАРЪЧНИК за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца. "Детски кът за развитие" е център за психологическа подкрепа за деца и семейства

Материалите, които са включени в този сборник, са представени на организира-ния, в рамките на проекта семинар ,проведен в периода 29-31.08.2011г. в гр. Русе на тема : “Как разпознаваме , посрещаме и работим със страданието на дете-то” - Представяне на добри практики в сферата на здравно- социалните услуги в страните от ЕС и в рамките на обучителната програма “Детето и неговите симптоми” организирана от “Сдружение Дете и пространство” в партньорство с Група на Фройдиско поле в България и Медико-педагогически институт “Кур-тил” – Белгия и на провелия се в София, II Колоквиум- Жак Лакан, организиран от Фройдиско поле и Група на Фройдиско поле в България.

 “ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” МЯСТО В КОЕТО ДА СИ РАЗЛИЧЕН НЕ Е НЕДОСТАТЪК, А ПРЕДИМСТВО И ВЪЗМОЖНОСТ

“Детски кът за развитие – Център за психологическа подкрепа за деца и семейства” – По същество това е иновативана , интегрирана здравно-социална услуга, която е насочена към деца с проблеми в психичното развитие и техните семейства. Услугата стартира на 01.07.2009 г. и е уникална за стра-ната. Тя се предоставя от мултидисциплинарен екип, специалисти в областта на детската психиатрия и психология, психотерапията, клиничната социална работа, социалната рехабилитация и интеграция на деца и юноши с психични проблеми. Нейни потребители са както деца и родители от общността, така и деца отглеждани в специализирани институции.

Възникването на тази услуга е пряко свързано с “уроците” от затварянето на ДДМУИ “Света Петка” в село Могилино. Работата по комплексните оценки на 67-те деца и младежи настанени там показа, че зад диагнозата “умствено изоставане” най-често стоят прояви на тежко психично страдание, които са неразпознати и неадресирани. Все още грижата за децата с психично страдание е разделена между социалната и здравна системи и по този начин често некоординирана и недостатъчно ефективна. Липсват интегрирани здравно-социални услуги в областта на психичното здраве за деца. “Детето с психично увреждане” може да адресира затрудненията си или към системата на здравеопазването, където може да получи медицинска диагноза и медикаментозно лечение или към системата на социалните услуги, където липсва достатъчен клиничен опит за разбиране на естеството на проблемното поведение. Както системата на здравеопазване, така и системата на социалните услуги са насочени главно към децата с психични проблеми и често родителите остават в страни от терапевтичния процес.

Всичко това ни накара да обединим своите усилия в постигането на по-висока чувствителност, толерантност и обединяване от страна на институциите и цялото общество в грижата за децата и юношите с психични проблеми и техните семейства. Резултатът – едно ново място в което да си различен не е недостатък, а предимство и възможност .

В периода 07.2009г. – 07.2010 г. УНИЦЕФ организира кампанията “Невидимите деца”, със средствата от която финансира работата на “Детски кът за развитие” на територията на Община Русе.

През този период Сдружение “Дете и пространство” предостави терапевтични грижи на 140 деца/юноши и родители както от общността, така и от специализираните институции на територията на Община Русе.

През 2010 г. Сдружение “Дете и пространство” в партньорство с Община Русе, Фондация „Фамилна зона“ и Център за психично здраве Русе разработи проект за разширяване на дейността на “Детски кът за развитие” – Център за психологическа подкрепа за деца и семейства – реализиран както на територията на Русенска, така и на територията на Варненска област. Предоставянето на услугата в рамките на проект BG051PO001-5.2.06-0038-C0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”, стартира на 05.01.2011 г. Към 01.12.2011 на територията на Русе, услугата се предоставя на 93-ма потребители , а на територията на Община Варна на 69 потребители. От стартирането на услугата на 01.07.2009 г до момента са предоставени терапевтични грижи на 303 по-требители. С оглед устойчивостта на тази иновативна услуга, тя е включена в стратегията за развитие на социалните услуги в Област Русе и са направени постъпки да бъде разкрита като държавно делегирана дейност от 2012 г.

С решение на шестдесет и първото заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, проведено на 14 юли 2011 г. се даде съгласие Община Русе да разкрие социална услуга „Дневен център за деца с увреждания” – Детски кът за развитие – център за психологическа подкрепа за деца и семейства, като делегирана държавна дейност, считано от 01.01.2012 г.

Материалите, които са включени в този сборник са част от пътя, който изминахме, те бяха представени на организирания, в рамките на проекта семинар на тема: „Как разпознаваме, посрещаме и работим със страданието на детето” – Представяне на добри практики в сферата на здравно-социалните услуги в страните от ЕС и в рамките на обучителната програма “Детето и неговите симптоми” организирана от “Сдружение Дете и пространство” в партньорство с Група на Фройдиско поле в България и Медико-педагогически институт „Куртил” – Белгия и на провелия се в София, II Колоквиум-Жак Лакан, организиран от Фройдиско поле и Група на Фройдиско поле в България."

Ана Анчева, психолог, координатор на проекта “ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” - ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА, асистент в РУ ” Ангел Кънчев”

 

Екземплярите са налични в централния офис на сдружение "Дете и пространство". Можете да поръчате, като направите заявка чрез e-mail или се свържете с нас на посочените в "Контакти" телефон и адрес.

Последно променена в Събота, 26 Март 2016 10:58

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…